E logo?

Temos que conseguir que máis persoas naveguen como galegos!

Oieu! Ver os menús do navegador en galego non implica que o navegador teña como preferido o idioma de Galicia.

Á parte da lingua en que vexas os menús do navegador, é moi importante a lingua que configures coma preferida no teu navegador.

Todos os navegadores web teñen unha lingua preferida e esa lingua do navegador dá a coñecer a preferencia de idioma nos sitios web. Acotío, os xestores dos sitios analizan as visitas que reciben, estudan as linguas en que navegan os usuarios e elaboran estimacións sobre os visitantes/falantes. Se unha parte considerable das visitas teñen a lingua galega coma preferida, poderían decidir a tradución do sitio á nosa lingua, mesmo outros produtos e servizos fóra da Internet. Pola contra, se as visitas con navegadores en galego non supón unha porcentaxe elevada, poden decidir deixar de ofrecer páxinas en lingua galega.
Deste xeito, o feito de que as grandes empresas teñan webs en galego para o mercado galegofalante tamén depende de que o galego sexa a lingua predefinida do teu navegador!

Poñeres o galego como preferido no navegador ten as seguintes vantaxes:

  1. Influirás para que se creen versións en galego das webs. 
  2. Sairanche as webs multilingües no idioma do país.
  3. Potenciarás as buscas na Galipedia.
  4. Baixarás os programas multilingües en galego.
  5. E impulsarás o emprego na terra.
Se o galego é a túa lingua, fálao tamén na web! 

Seguindo estas sinxelas instrucións, podes configurar o navegador en galego. Area a area, o planeta web terá en conta a opción lingüística de Galicia.

Se tamén queres que os menús do teu navegador estean en galego, descárgate:
Explorer (Windows)
Firefox (Windows, Mac e Linux)
Conqueror (Linux)